Verksamhetsberättelse

År 2020

Verksamhetsåret 2020 har varit både aktivt och intensivt. Vi har inlett arvodesdubbleringen, vi har ordnat fortbildningar och evenemang som riktat sig både till kritiker och allmänheten och så har vi jobbat för det kollegiala stödet kritiker emellan samt etablerat kontakter till andra kritiker och organisationer i Norden. 

Corona-pandemin har naturligtvis påverkat vår verksamhet, men vi har efter bästa förmåga anpassat oss till de nya omständigheterna och hittat alternativa sätt att nå ut till våra medlemmar och fortsätta att bedriva verksamheten. Vissa projekt och evenemang har vi dock fått ställa in eller skjuta på. 

Under projektets första hela år har intresset för Kritikbyrån varit stort, sett både till antalet medlemmar, samarbetspartner och deltagare under våra evenemang. Vi har också fått en hel del uppmärksamhet i pressen, både här hemma och i Norden. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har sammanträtt två gånger och noggrant gått igenom och utvärderat verksamheten. Styrelsens kompetens och bredd är en enorm tillgång för Kritikbyrån. Det uppstår dessutom många intressanta synergieffekter när så här många finlandssvenska kritiker samlas. Medlemmar i alfabetisk ordning: Tatjana Brandt (vice ordf., medlem i styrgruppen för Kritikbyrån), Barbro Enckell-Grimm, Camilla Granbacka, Helen Korpak, Leena Kuumola, Mats Liljeroos, Martina Moliis-Mellberg, Ylva Perera (ordf.,medlem i styrgruppen för Kritikbyrån), Freja Rudels, Martin Welander, Hanna Ylöstalo (kassör, medlem i styrgruppen för Kritikbyrån). 

Styrgruppen och kritikombudet har haft regelbundna veckomöten över Skype (dock med sommarpaus). 

Arvodesdubbleringarna 

I början av år 2020 upprättade vi ett system, i samråd med Svenska kulturfonden, för hur arvodesdubbleringarna kunde delas ut på ett så rättvist och smidigt sätt som möjligt. Olika maxtak upprättades på basis av den summa kritikerna uppskattat att de kommer att förtjäna på att skriva kritik under år 2020. Systemet var inte felfritt men gediget. Med hjälp av det första årets lärdomar har vi under hösten utvecklat systemet och ser fram emot att ta i bruk en ännu mer slipad modell år 2021. 

I och med att så gott som alla konstevenemang blev inställda under våren, befann sig många kritiker i en väldigt prekär situation. Det gjorde att vi valde att sätta in extra utbetalningsomgångar där vi förutom recensioner också tog i beaktande essäer och andra kritiskt förankrade texter. Vår ursprungliga plan var att dubblera dessa texter i mån av möjlighet under det sista utbetalningstillfället. Eftersom den osäkra situationen fortsatt under hösten har vi valt att ersätta essäer och andra kritiskt förankrade texter under hela året, för att underlätta situationen för speciellt scenkonstkritiker. 

Evenemang, workshops och fortbildningar 

Våren 2020 
 • Kritiksalong om litteratur- och teaterkritik i Norden i samarbete med Nordisk kulturkontakt. Vi diskuterade bland annat hur kritiken egentligen mår idag – ur kritikers, konstnärers och forskares perspektiv. Medverkande: Malin Kivelä (moderator) Maïmouna Jagne-Soreau, Johannes Ekholm, Hanna Riisager, Ylva Perera, Claus Madsen, Maria Säkö, Kent Sjöström, Blaue frau (Sonja Ahlfors & Joanna Wingren) 
 • Barkväll med Kritikbyrån. Efter Kritiksalongen fortsatte kvällen på bar Kaisla. · Paneldiskussionen ”Konstkritikern och publiken” i samarbete med Galleri Kohta. Deltagare: Tatjana Brandt, Martti Aiha, Pauliina Haasjoki, Anders Kreuger, Pontus Kyander. 
 • Kritikbyrån ordnade en virtuell afterwork på plattformen Zoom. 
 • Kritikverkstad med Aftonbladets kritiker Cecilia Djurberg. Kritikbyrån ordnade i samarbete med Hangö teaterträff en kritikverkstad i scenkonstkritik med Aftonbladets långvariga scenkonstkritiker Cecilia Djurberg som ledare. Hela kursen samt programmet hölls digitalt. Kursen blev mycket omtyckt och deltagarnas initierade och infallsrika texter publicerades på hemsidan. 
 • Musik- och danskritikern Tove Djupsjöbacka föreläste om Tradition och innovation i samarbete med Centrumbiblioteket Ode. Föreläsningen hölls över nätet. 
 • Våravslutningsafterwork –Tema: Tove Djupsjöbackas föreläsning. Kritikbyrån bjöd in till en virtuell afterwork igen. 

Hösten 2020 
 • Höstens första barkväll ordnades på Korjaamo i Helsingfors 
 • Tävlingen ”Årets kritiska text” utlystes. Fritt för alla att nominera texter. Tuva Korsström valdes till domare i tävlingen. 
 • Kurs på Helsingfors Arbis: ”Kritik för alla – en skrivverkstad”. Kursledare: Trygve Söderling och med Mathilda Larsson i rollen som kursvärdinna. · Paneldiskussion (på finska) ”R&AxKritikbyrån: keskustelua elokuvakritiikistä”. Deltagare: Silja Sahlgren-Fodstad, Ervin Latimer och Arda Yildirim 
 • Paneldiskussionen ”Kritik i undantagstillståndets tid” ordnades vid Akademens träffpunkt. Deltagare: Tatjana Brandt, Trygve Söderling, Martina Moliis-Mellberg 
 • Seminariet Frilansa i Norden om skatter, egenföretagande och lättföretagande. Ordnades i samarbete med Pohjola-Nordens ungdomsförbund och Nordisk kulturkontakt. 
 • Antologin För snabb för att fångas i skrift, red. Lasse Garoff. (Antologin gavs ut av IFFF utanför Kritikbyråns verksamhet.) 
 • Seminariet Ode till kritiken i samarbete med Centrumbiblioteket Ode och Svenska Yle. Seminariet som sändes live och kunde ses på Arenan lockade till sig en mycket stor publik trots att det tekniska utförandet inte var helt optimalt. Medverkande: Mathilda Larsson (programledare), Mathias Rosenlund (programledare), Kia Svaetichin (programledare), Anna Härmälä, Sara Ehnholm Hielm, Pia Ingström, Milja Sarkola, Julia Tidigs, Fredrik Hertzberg, Lasse Garoff, Tuva Korsström, Sonja Vuori (prisvinnare).
 • Paneldiskussionen ”Kritiker som sågar, berömmer och benämner” under den digitala bokmässan Bokström. Deltagare: Lyra Koli, Hanna Ylöstalo, Julia Tidigs. 
 • Kritikbyrån firade lillajul på Zoom 

Program vi blivit tvungna att skjuta på/ställa in: 
 • Ett seminarium + kritik-workshop i Vasa 
 • Ett stort seminarium i musikkritik, planerat i Åbo 
 • Ett samarbete med Filosoficaféet i Åbo 
 • Fysiska träffar (barkvällar) på olika orter för våra medlemmar 
 • Läsecirkel med teaterföreningen LUST rf