Välkommen till IFFF!

Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF), är en förening för alla frilansande konst- och litteraturkritiker som skriver på svenska och är verksamma i Finland.

Kritikbyrån är ett projekt initierat av IFFF som fördubblar frilanskritikers arvoden och strävar till att höja kulturkritikens ställning i Svenskfinland. Kritikbyrån är finansierat av Svenska kulturfonden. Läs mer om Kritikbyrån här.