En hel dag med ett myller av nordiska tidskrifter, mingel och samtal!

Kritikbyrån har bjudit in nordiska tidskrifter för att ordna program utgående från temat tidskriftens kritiska roll – kom och hör vad de kommit fram till och plocka med dig ett nummer.

Försäljning av tidskrifter på plats av: Ny tid, Kritiker, Nya Argus, ESSÄ, Ordkonst, Astra, Kontur, Ikaros, Särö, Kuti, Tuli & Savu, Nuori Voima, Yliopistolehti, Tulva, Teatteri&Tanssi, Sirkus-lehti, Libero

kl. 12 Dörrarna öppnas
kl. 12.30–13.15 Ny tid ja Voima: Kriittistä häirintää 

Voima-toimittaja Jari Tamminen on vuosikausia työskennellyt vastamainonnan ja kriittisen kulttuurin kanssa Häiriköt-päämajan johtajana. Yhdessä Ny tidin päätoimittajan, Janne Wassin kanssa, he keskustelevat kulttuurista kritiikkinä ja kulttuurikritiikistä yhteiskuntakeskusteluna.

Ny Tid är en finlandssvensk partipolitiskt obunden vänstertidskrift med fokus på kultur, samhälle, politik och miljö. Tidskriften värnar om den långa och långsamma journalistiken och blandar utrikesreportage med personporträtt, essäer, recensioner och konst- och kulturdebatt. 

Voima on kulttuurilehti, joka nostaa esiin yhteiskunnallisia aiheita niin maailmalta kuin kotimaasta. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1999.

kl. 13.30–14.15 Ordkonst och Björn Kohlström: Folkbildningen som grogrund för experimentell kritik

Den svenska litteraturkritikern Björn Kohlström diskuterar tillsammans med tidskriften Ordkonsts redaktörer, Norah Lång, Lejla Cato och Jorunn Lavonius, kring den ideella tidskriften med utgångspunkt i studentföreningslivet som plantskola för en demokratisk och experimentell kultur och kritik.

Tidskriften Ordkonst är en svensk tidskrift som ges ut fyra gånger per år och drivs av medlemmar i Akademiska Föreningen. Varje nummer kretsar kring ett tema och innehåller bidrag från såväl etablerade som oetablerade författare och konstnärer.

Pop-up: Nättidskriften kontradiktion
kl. 14.30–15.30 Tidskriften Kritiker och Nya Argus: Historieskrivning i Ryssland och Belarus

Från Kritiker medverkar Marina Hobbel. Hobbel är belarusisk-norsk skribent, redaktör och översättare. I Kritiker 63 medverkar hon med en essä om Aleksandr Lukasjenkos väg till makten, och också som översättare av en essä av den belarusiska litteraturvetaren Uljana Verina, om diktningen under de belarusiska protestvågorna.

Från Nya Argus medverkar Johanna Wassholm. Hon är docent i Rysslands och Nordens historia, skribent och redaktör. I Nya Argus medverkar hon med en essä om hur Putin nedmonterat och pusslat ihop historien igen, för att kunna legitimera krigföringen i Ukraina.

Samtalet modereras av Saga Wallander, ansvarig utgivare för tidskriften Kritiker och redaktör för Kritiker 63.

Tidskriften Kritiker är en tvärnordisk litteraturstidskrift med löpande redaktioner.

Nya Argus är en anrik finlandssvensk samhälls- och kulturtidskrift. Särskild tyngdpunkt läggs på litteratur, teater och film. Huvudredaktör för tidskriften är Trygve Söderling.

kl. 16–16.45 Tidskriften Essä: Thomas Thorilds vision och litteraturkritikens uppgift i dagens klickjakt

”Icke den lilla fjolliga förflugna inbildning som nu kallas qvickt snille, utan Förstånd”, skrev poeten och filosofen Thomas Thorild år 1791 i skriften En critik öfver critiker. Vilken litteraturkritikens uppgift är idag diskuteras av Helen Korpak (kritiker och fotograf), Gunnar D Hansson (poet och litteraturvetare), Michel Ekman (kritiker, litteraturvetare och författare), Tatjana Brandt (kritiker, litteraturvetare och författare) och Emi-Simone Zawall (kritiker, redaktör för tidskriften ESSÄ och moderator för samtalet)

Tidskriften ESSÄ vill ge utrymme åt nyskriven essäistik genom att belysa kulturhistoriska texter, bilder och objekt. I varje nummer återutges en källtext som kommenteras i essäform av skribenter med olika ingångar, temperament och åsikter. Tanken är att visa hur en och samma utgångspunkt kan framkalla skilda tolkningar.

kl. 16.45–17.15 NO NIIN Reading Session: Having Dignity, Being Direct

In this short session, Elham Rahmati and Vidha Saumya, the co-founders and co-editors of NO NIIN Magazine, will be reading an editorial of theirs each.

NO NIIN is an independent online monthly magazine at the cusp of art, criticality, and love. It absorbs the disruptive sparks emerging from the intersectional art and culture environs that counter the status quo, aspiring to develop them as springboards for new ways of thinking and working towards hope, liberation, and building transnational, feminist, and anti-imperialist solidarities.

kl. 18 Dörrarna stängs