Vad är IFFF?

Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF), en förening för alla frilansande konst- och litteraturkritiker som skriver på svenska och är verksamma i Finland.

I de diskussionerna som föregått beslutet att grunda en förening är det ett par centrala frågor som vi har kretsat kring:

  • Höjda arvoden. Frilanskritiker är idag extremt ekonomiskt utsatta.
  • Dialog med redaktionerna. För att arbetet ska vara motiverande är det viktigt att man får utvecklas som skribent, kan påverka och komma med idéer, att man ingår i ett meningsfullt sammanhang samt att tidningarnas redaktörer ger feedback och intresserar sig för kritikerns arbete.
  • Ideellt arbete för genrens överlevnad. Seminarier, diskussionstillfällen, undervisning m.m.

Grundande medlemmar (i alfabetisk ordning): Tatjana Brandt, Daniela Floman, Fredrik Hertzberg, Ulrika Nielsen, Mathias Rosenlund, Oscar Rossi, Matilda Södergran, Martin Welander.

IFFF:s styrelse

IFFF:s styrelse fungerar som ett redaktionsråd för projektet Kritikbyrån. I styrelsen år 2023 ingår:

Martina Moliis-Mellberg, ordförande
Tatjana Brandt
Barbro Enckell-Grimm
Helen Korpak
Leena Kuumola
Mathilda Larsson
Mats Liljeroos
Fredrika Lindgren
Sara Nyman
Freja Rudels