För Kritikbyråns medlemmar

Här hittar du detaljerad information om vad som behövs för att få ersättning för ett recensionsarvode.

Som medlem i Kritikbyrån har du möjlighet att ansöka om en extra-ersättning (tidigare kallad dubblering) för en kritisk text som publicerats i någon av de finlandssvenska tidningar, tidskrifter och nätpublikationer som ingår i Kritikbyrån, se listan här.

I praktiken fungerar ersättningssystemet så att du kommer överens om publicering och arvode för texten med den publikation du vill skriva för. Efter att texten publicerats och utbetalningen gjorts kan du ansöka om ersättning från Kritikbyrån.

När betalas extra-arvodet ut och när behöver jag skicka in mina uppgifter?

År 2022 betalades ersättningarna ut en gång, tidtabellen såg ut så här:

Deadline för att skicka in alla uppgifter: Utbetalningsdatum: 
31.08.202230.09.2022

Skicka alla uppgifter för en ersättningsomgång på en och samma gång. 

Omgångarna år 2021 betalades ut den 31.8.2021 och den 31.1.2022.

Vilka uppgifter behöver jag skicka in för att få ett extra-arvode för en kritisk text?

Under år 2022 betalade Kritikbyrån ut ersättning för recensioner och andra tydligt kritiskt förankrade texter om olika typer av konst. Ersättningen gäller enbart texter, ersättning betalas inte ut för t.ex. fotografier och resekostnader.

Vilka uppgifter du behöver skicka in till oss för att få ett extra-arvode för en kritisk text beror på hur du får betalt – genom att använda skattekort eller genom att fakturera?

Om du använder dig av ett skattekort behöver du skicka in:
 • Kontonummer i IBAN-format
 • Skattekort
 • Lönespecifikation* för den kritiska texten
 • En kopia på/länk till den kritiska texten

*En lönespecifikation innebär ett slags kvitto på det arbete som utförts för en arbetsgivare, där arvodet för arbetet och eventuella avdrag och tillägg framkommer. Varje arbetsgivare är skyldig att ge ut en lönespecifikation till sina arbetstagare. 

Observera att vissa mediehus skickar ut sina lönespecifikationer direkt i nätbanken. Om du har problem med att få fram lönespecifikationen eller tror att du inte fått en, var i kontakt med tidnings-/tidskriftsredaktionen – vid ytterligare problem, kontakta Kritikbyrån.

Om lönespecifikationen innehåller arvoden för flera olika slags texter och uppdrag – skriv gärna ut exakt vilka summor du ansöker om ersättning för.

Om du fakturerar publikationen behöver du gå till väga så här:
 1. Fakturera publikationen i vanlig ordning
 2. Skicka in alla de fakturor och de kritiska texter du vill att Kritikbyrån ska betala ut ersättning för
 3. Efter att Kritikbyrån meddelat en hur stor summa som kommer att betalas ut kan du göra en ny faktura riktad till oss med den meddelade summan

Observera att Kritikbyråns utbetalningar behöver tas med i inkomstbeskattningen, men de är inte momspliktiga och behöver därför inte deklareras.

Jag är bosatt utomlands, hur gör jag då?

Om du är permanent bosatt utomlands, men finländsk medborgare behöver du i regel använda dig av ett källskattekort. Instruktioner för hur du fyller i blanketten hittas här. Lämna fält 3, “Uppgifter om vistelsen i Finland”, tomt. 

Blanketten kan laddas ner på Skatteverkets hemsida och skickas per post eller också går det att ansöka om ett källskattekort via tjänsten MinSkatt.

Om du inte är en finländsk medborgare och bosatt utomlands – och inte besöker Finland för att utföra arbetet – behöver du i regel inte betala skatt i Finland (kolla alltid med ditt eget lands skattemyndigheter eller de finska skattemyndigheterna hur du bör gå till väga). Du kan endera fakturera oss eller alternativt skicka in de här uppgifterna:

 • Kontonummer i IBAN-format
 • Lönespecifikation för den kritiska texten
 • En kopia på/länk till den kritiska texten
 • Ditt personnummer/TIN-nummer

Hur kan jag skicka in mina kritiska texter?

Länkar
Du kan länka till den publicerade kritiska texten, till exempel så här:

10.3.2020: https://www.nytid.fi/2020/03/lysande-liknelse-om-klasskrig/

Skriver du enbart för en och samma tidning och i regel bara recensioner kan du också leta på ditt eget namn på tidningens nätsida och skicka en länk till din profil, så här: https://www.hbl.fi/profil/matsliljeroos/

Skriv i så fall vilken den första och sista recensionen du vill ha ersättning för är. Observera att om du skriver flera olika sorters texter för tidningen funkar det här alternativet inte, då behöver du skicka skilda länkar till texterna som är relevanta för Kritikbyrån.

Kopior
Ett annat sätt att skicka in de kritiska texterna du vill ha ersättning för, är att skicka kopior på dem. Det kan du göra genom att ta en skärmdump på din telefon eller dator, genom att skanna den publicerade texten eller genom att fotografera den. Om du fotograferar: var noga med att texten behöver vara läslig och att text, datum och författarens namn syns på bilden.

Inget av ovanstående fungerar
I så fall kan du skicka in texten i samma format som du skickat den till tidningsredaktionen.

Vart ska jag skicka uppgifterna?

Alla uppgifter skickas i ett och samma mejl till kritikbyran@gmail.com.

Vi föredrar e-post, men kan du inte skicka uppgifterna per mejl kan du kontakta oss på ovanstående adress, eller per telefon under kontorstid på numret +358 40 220 6716, så reder vi ut det.