För Kritikbyråns medlemmar

Här hittar du detaljerad information om vad som behövs för att få ett recensionsarvode dubblerat.

Tidtabell för dubbleringarna

Dubbleringarna av recensionsarvoden betalas ut en gång per kvartal. I mars, juni, september och december. Deadline för att skicka in alla uppgifter som behövs är alltid den 15:de i månaden och utbetalningen görs den sista dagen i månaden.

Våren 2020 sattes en extra dubbleringsomgång in i april–maj för att underlätta kritikers utsatta situation till följd av corona-pandemin.

Vad behöver jag skicka in när jag vill få en kritisk text dubblerad?

Under våren 2020 gjordes beslutet att Kritikbyrån under hela år 2020 kommer att dubblera alla slags tydligt kritiskt förankrade texter. Det vill säga, förutom recensioner kan också texter som med kritisk hållning analyserar samtida kulturfenomen dubbleras. Det kan till exempel vara essäer, kolumner eller andra slags texter. För att Kritikbyrån ska kunna dubblera den kritiska textens arvode behöver du skicka in följande uppgifter:

 1. Kontonummer i IBAN-format
 2. Skattekort
 3. Lönespecifikation för den kritiska texten
 4. En kopia på/länk till den kritiska texten

Hur gör jag om jag fakturerar tidningen/tidskriften?

Ifall du fakturerar räcker det med att du skickar in fakturan och en länk till/kopia på den kritiska texten. Om du vill kan du också skriva en ny faktura till Kritikbyrån med samma summa som fakturerats av tidningen. Observera att dubbleringarna behöver tas med i inkomstbeskattningen, men de är inte momspliktiga och behöver därför inte deklareras.

Vad är en lönespecifikation och hur får jag fram den?

Varje arbetsgivare är skyldig att ge en lönespecifikation för utfört arbete där arvode och eventuella avdrag framgår. Har du inte fått en lönespecifikation behöver du vara i kontakt med din arbetsgivare. Vissa mediehus skickar ut sina lönespecifikationer via nätbanken, de kan hittas under en flik som beroende på bank kan heta något i stil med ”löneintyg”, ”lönebesked”, ”lönekvitto” eller liknande.

Hur kan jag skicka in mina kritiska texter?

 1. Länkar
  Du kan länka till den publicerade kritiska texten, till exempel så här: 10.3.2020: https://www.nytid.fi/2020/03/lysande-liknelse-om-klasskrig/

  Skriver du enbart för en och samma tidning och i regel bara recensioner kan du också leta på ditt eget namn på tidningens nätsida och skicka en länk till din profil, så här: https://www.hbl.fi/profil/matsliljeroos/

  Skriv i så fall vilken den första och sista recensionen du vill dubblera är. Observera att om du skriver flera olika sorters texter för tidningen funkar det här alternativet inte, då behöver du skicka skilda länkar till texterna du vill dubblera.
 2. Kopior
  Ett annat sätt att skicka in de kritiska texterna du vill dubblera, är att skicka kopior på dem. Det kan du göra genom att ta en skärmdump på din telefon eller dator, genom att skanna den publicerade texten eller genom att fotografera den. Om du fotograferar: var noga med att texten behöver vara läslig och att text, datum och författarens namn syns på bilden.
 3. Inget av ovanstående funkar
  I så fall kan du skicka in texten i samma format som du skickat den till tidningsredaktionen.

Vart ska jag skicka uppgifterna?

Alla uppgifter skickas i ett och samma mejl till kritikbyran@gmail.com.

Vi föredrar e-post, men kan du inte skicka uppgifterna per mejl kan du kontakta oss på ovanstående adress, eller per telefon mån–ons under kontorstid på numret +358 40 220 6716, så reder vi ut det.