Kritikbyrån

Ansökan om medlemskap i Kritikbyrån år 2021 har stängt.

Vad är Kritikbyrån?

Kritikbyrån är ett treårigt projekt som fördubblar arvodena för frilanskritiker och ordnar utöver det seminarier, fortbildningar och workshoppar med målet att höja kulturkritikens ställning i Svenskfinland. Kritikbyrån är finansierad av Svenska kulturfonden och drivs av Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker, IFFF. 

När går det att ansöka?

Ansökan till Kritikbyrån sker en gång i året och gäller alltid ett år i taget. Ansökan för år 2021 är öppen den 15.12.2020–15.01.2021. 

För att ansöka behöver du: 
  • Vara frilansare, d.v.s. du får inte en månadslön för de texter du skriver
  • Skriva kritik på svenska 
  • Skriva för någon av följande publikationer som ingått avtal med Kritikbyrån (observera att Svenska Yle inte ingår):
    Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Vasabladet, Ålandstidningen, Västra Nyland, Östnyland, Österbottens tidning, Syd-Österbotten, Nya Åland, Ny tid, Lysmasken, Studentbladet, Kyrkpressen, Pargas Kungörelser, Hangötidningen, Nya Argus, Finsk tidskrift, Astra, Kontur, Horisont, Ikaros, Nya Östis, Affärsmagasinet Forum, Enhörningen.

Du kan ansöka om att delta i Kritikbyrån också om du är osäker på om du kommer att kunna skriva kritik under det kommande året eller om du inte tidigare skrivit kritik på svenska. Ansökan är inte bindande.

Hur mycket pengar betalar Kritikbyrån ut?

Kritikbyrån betalar ut samma summa som tidningsredaktionen betalat dig för din recension. Det finns ändå ett maxtak för hur stora summor vi kan betala ut åt enskilda skribenter under ett år. Maxtaket bestäms år 2021 i samband med varje dubbleringsomgång. 

Hur fungerar det i praktiken?

Då du blivit antagen till Kritikbyrån får du ett mejl som bekräftar antagningen i slutet av januari. Sedan gäller det helt enkelt att börja skriva. Du behöver komma överens om publicering och arvode med publikationen du skriver för. När texten är publicerad och du fått arvodet utbetalt från tidningsredaktionen kommer Kritikbyrån in i bilden.

År 2021 betalas arvodesdubbleringarna ut två gånger; den 31.8.2021 och den 31.1.2022. För att kunna dubblera ett arvode behöver Kritikbyrån följande information:

  • En lönespcifikation eller en faktura där arvodet framgår innan skatt
  • Kontonummer i IBAN-format
  • En kopia på eller en länk till den kritiska texten i fråga
  • Skattekort (ifall du fakturerar behövs det inte)

All information skickas till kritikbyran@gmail.com. År 2021 är deadline den 31.6.2021 för den första dubbleringsomgången och den 15.1.2021 för den andra dubbleringsomgången. 

Vilken slags kritik kommer i fråga?

All slags konstkritik beaktas. Det vill säga bland annat scenkonst, bildkonst, musik, dans och litteratur. Essäer och andra kritiska texter med en klar koppling till samtida kulturella fenomen kan också dubbleras. 

För att Kritikbyrån ska kunna dubblera arvodet för texten behöver den publiceras av någon av publikationerna som finns listade ovanför. 

Seminarier, fortbildningar och annat:

Utöver arvodesdubbleringarna ordnar Kritikbyrån bland annat öppna seminarier, fortbildningar, workshops och kurser för att stärka kritikens ställning i Svenskfinland. Projektet samarbetar också med andra kritikerprojekt i Finland och utomlands.

Vem är Kritikbyrån?

Kritikbyrån drivs av kritikombudet Mathilda Larsson och styrgruppen som består av Tatjana Brandt, Ylva Perera och Hanna Ylöstalo.

Kontakt: 

E-post: kritikbyran@gmail.com
Tel. +358 40 220 6716
Kritikombudet Mathilda Larsson är i regel anträffbar mån-ons under kontorstid.