Kritikbyrån

Ansökan om medlemskap i Kritikbyrån år 2022 har stängt.

Vad är Kritikbyrån?

Kritikbyrån är ett treårigt projekt som betalar ut extra-arvodena för frilanskritiker och ordnar utöver det seminarier, fortbildningar och workshoppar med målet att höja kulturkritikens ställning i Svenskfinland. Kritikbyrån är finansierad av Svenska kulturfonden och drivs av Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker, IFFF. 

När går det att ansöka?

Ansökan till Kritikbyrån sker en gång i året. Ansökan för år 2022 är öppen den 5.01.2022–31.01.2022. Nuvarande medlemmars medlemskap förnyas automatiskt.

För att ansöka behöver du: 
 • Vara frilansare, d.v.s. du får inte en månadslön för de texter du skriver
 • Skriva kritik på svenska 
 • Skriva för någon av följande publikationer som ingått avtal med Kritikbyrån (observera att Svenska Yle inte ingår):
  • Accord
  • Arbetarbladet
  • Astra
  • Enhörningen
  • Finsk tidskrift
  • Horisont
  • Hufvudstadsbladet
  • Ikaros
  • Kontur
  • Kyrkpressen
  • Lysmasken
  • Nya Argus
  • Ny tid
  • Nya Åland
  • Nya Östis
  • Pargas Kungörelser
  • Studentbladet
  • Syd-Österbotten
  • Vasabladet
  • Västra Nyland
  • Åbo Underrättelser
  • Ålandstidningen
  • Österbottens tidning
  • Östnyland

Du kan ansöka om att delta i Kritikbyrån också om du är osäker på om du kommer att kunna skriva kritik under det kommande året eller om du inte tidigare skrivit kritik på svenska. Ansökan är inte bindande.

Hur fungerar det i praktiken?

Då du blivit antagen till Kritikbyrån får du ett mejl som bekräftar antagningen i slutet av januari. Sedan gäller det helt enkelt att börja skriva. Du behöver komma överens om publicering och arvode med publikationen du skriver för. När texten är publicerad och du fått arvodet utbetalt från tidningsredaktionen kommer Kritikbyrån in i bilden.

År 2022 betalas arvodesdubbleringarna ut en gång; den 30.09.2022 (deadline 31.08.2022). För att kunna betala ut ersättning för ett arvode behöver Kritikbyrån följande information:

 • En lönespcifikation eller en faktura där arvodet framgår innan skatt
 • Kontonummer i IBAN-format
 • En kopia på eller en länk till den kritiska texten i fråga
 • Skattekort (ifall du fakturerar behövs det inte)

Läs mer om vilken information som behövs här.

All information skickas till kritikbyran@gmail.com.

Vilken slags kritik kommer i fråga?

All slags konstkritik beaktas. Det vill säga bland annat scenkonst, bildkonst, film, musik, dans, litteratur och facklitteratur. Essäer och andra texter med en klar kritisk förankring som behandlar olika typer av konst kan också beaktas.

För att Kritikbyrån ska kunna betala ut ett extra-arvode för texten behöver den publiceras av någon av publikationerna som finns listade ovanför. 

Hur mycket pengar betalar Kritikbyrån ut?

Kritikbyrån betalar ut ett extra-arvode som baserar sig på den sammanlagda summa en kritiker förtjänat in på kritiska texter under en omgång. År 2022 betalas extra-arvodet ut en gång och inbegriper då texter som är skrivna från och med den 1.1.2022 fram till den 31.8.2022. En kritiker får 30–80 % ersatt av de inkomster hen anmält till Kritikbyrån senast den 31.8.2022. Summan bestäms mekaniskt enligt en procentuellt sjunkande skala, där de som förtjänat minst får en högre procent ersatt, medan de som förtjänat mest får en lägre procent ersatt.

Observera att Kritikbyrån inte betalar ut något stöd till tidskrifterna eller tidningarna, endast till skribenterna.

Seminarier, fortbildningar och annat:

Utöver arvodesdubbleringarna ordnar Kritikbyrån bland annat öppna seminarier, fortbildningar, workshops och kurser för att stärka kritikens ställning i Svenskfinland. Projektet samarbetar också med andra kritikerprojekt i Finland och utomlands.

Vem är Kritikbyrån?

Kritikbyrån drivs av kritikombudet Mathilda Larsson och styrgruppen som består av Tatjana Brandt, Ylva Perera och Hanna Ylöstalo.

Kontakt: 

E-post: kritikbyran@gmail.com
Tel. +358 40 220 6716
Kritikombudet Mathilda Larsson är i regel anträffbar mån-ons under kontorstid.