Kritikbyrån

Ansökan till Kritikbyrån för år 2020 har stängt. Nästa ansökan öppnar i slutet av året.

Tidtabell för dubbleringarna år 2020

Sista dagen att skicka in all information:

Sön 15.3

Extrainsatt dubblering:
Tors 30.4

Mån 15.6

Tis 15.9

Tis 15.12

Utbetalningsdatum för dubbleringarna:

Tis 31.3

Extrainsatt dubblering:
Fre 15.5

Tis 30.6

Ons 30.9

Tors 31.12

Vad är Kritikbyrån?

Kritikbyrån är ett treårigt projekt som fördubblar arvodena för frilanskritiker och ordnar utöver det seminarier, fortbildningar och workshoppar med målet att höja kulturkritikens ställning i Svenskfinland. Kritikbyrån är finansierad av Svenska kulturfonden och drivs av Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker, IFFF. 

När går det att ansöka?

Ansökan till Kritikbyrån sker en gång i året och gäller alltid ett år i taget. Ansökan för år 2020 är öppen mellan den 29.11–31.12.2019. Ansökan till Kritikbyrån 2021 öppnar i slutet av år 2020. 

För att söka med behöver du: 

  • Vara frilansare, d.v.s. du får inte en månadslön för de texter du skriver
  • Skriva kritik på svenska 
  • Skriva för någon av följande publikationer som ingått avtal med Kritikbyrån (observera att Svenska Yle inte ingår):
    Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Vasabladet, Ålandstidningen, Västra Nyland, Östnyland, Österbottens tidning, Syd-Österbotten, Nya Åland, Ny tid, Studentbladet, Kyrkpressen, Pargas Kungörelser, Hangötidningen, Nya Argus, Finsk tidskrift, Astra, Kontur, Horisont, Ikaros, Nya Östis, Affärsmagasinet Forum, Enhörningen.

Du kan ansöka om att delta i Kritikbyrån också om du är osäker på om du kommer att kunna skriva kritik under det kommande året eller om du inte tidigare skrivit kritik på svenska. Ansökan är inte bindande.

Hur mycket pengar betalar Kritikbyrån ut?

Kritikbyrån betalar ut samma summa som tidningsredaktionen betalat dig för din recension. Vi kommer att ha ett maxtak på hur stora summor vi kan betala ut åt enskilda skribenter under ett år – maxtaket kommer att fastställas efter den 31.12 då vi fått in alla ansökningar. 

Hur fungerar det i praktiken?

Då du blivit antagen till Kritikbyrån får du ett mejl som bekräftar antagningen och en hur stor summa vi maximalt kan betala ut. Sedan gäller det helt enkelt att börja skriva. Du behöver komma överens om publicering och arvode med publikationen du skriver för. När texten är publicerad och du fått arvodet utbetalt från tidningsredaktionen kommer Kritikbyrån in i bilden. Då skickar du in lönekvitto/faktura, kontonummer, en kopia på/länk till recensionen och skattekort till oss och vi betalar ut en lika stor summa som tidningsredaktionen en gång per kvartal (31.3, 30.6, 30.9 och 31.12).

Vilken slags kritik kommer i fråga?

All slags konstkritik beaktas. Det vill säga bland annat scenkonst, bildkonst, musik, dans och litteratur. Vissa essäer med en klar koppling till samtida kulturella fenomen eller andra kvalificerade texter kan också komma i fråga.

För att Kritikbyrån ska kunna dubblera arvodet för texten behöver den publiceras av någon av publikationerna som finns listade ovanför. 

Seminarier, fortbildningar och annat:

Utöver arvodesdubbleringarna kommer Kritikbyrån att ordna öppna seminarier, fortbildningar och kompetenshöjande verksamhet, liksom arbeta för kritiken i bred bemärkelse genom skolprojekt och amatörkritik. Projektet idkar också nätverkande med andra kritikerprojekt i Finland och utomlands.

Vem är Kritikbyrån?

Kritikbyrån drivs av kritikombudet Mathilda Larsson och styrgruppen som består av Tatjana Brandt, Ylva Perera och Hanna Ylöstalo.

Kontakt: 

E-post: kritikbyran@gmail.com
Tel. +358 40 220 6716
Kritikombudet Mathilda Larsson är i regel anträffbar mån-ons under kontorstid.