Antologin För snabb för att fångas i skrift

Antologin För snabb för att fångas i skrift – Fyra texter om kritiken på 2010-talet (2020) är en samling texter skrivna under fyra kritikers residensvistelser vid Kritiklabbet i Stockholm år 2017–2018.

Texterna förenas av ett fokus på kritikens ställning i det digitala medielandskapet med konkreta fallstudier och ett intresse för nya möjligheter och problem. Essäerna utforskar också hur kritiken utvecklas då dess materiella villkor förändras.

Teaterkritiker Lasse Garoff är redaktör för antologin i samarbete med IFFF.

Antologin finns att läsa och ladda ner gratis som pdf här. För ett fysiskt exemplar, kontakta:
ifffkontakt@gmail.com

Innehåll

Förord

”Kritikens dolda villkor” – Ylva Perera

”Kritiken i Instagramflödet” – Hanna Ylöstalo

”Memes som aktivism” – Helen Korpak

”Det stora drontloppet – Kritiken i en manifestlös tid” – Lasse Garoff


Läs och ladda ner För snabb för att fångas i skrift – Fyra texter om kritiken på 2010-talet här.