Boken För snabb för att fångas i skrift

För snabb för att fångas i skrift – Fyra texter om kritiken på 2010-talet (2020) är en textsamling om vad kritiken är och vad den kunde vara!

Kritiken utvecklas och förändras i takt med förändringen av dess materiella villkor. I För snabb för att fångas i skrift reflekterar fyra finlandssvenska kritiker – Ylva Perera, Hanna Ylöstalo, Helen Korpak och Lasse Garoff – över sin kritiska verksamhet och över kritikens väsen.

Kritikens position i det digitala medielandskapet beskrivs genom konkreta fallstudier och med intresse för både kreativa möjligheter och problem.

Till grund för boken ligger värdefulla residensvistelser vid Kritiklabbet i Stockholm. Svenska kulturfonden finansierade vistelserna vid Bonnierhuset på Sveavägen där Kritiklabbet fungerade i två års tid.

För snabb för att fångas i skrift släpptes i samband med Kritikbyråns evenemang ”Ode till kritiken” på Centrumbiblioteket Ode den 30 november 2020.

Teaterkritiker Lasse Garoff är redaktör för antologin i samarbete med IFFF.

Antologin finns att läsa och ladda ner gratis som pdf här. För ett fysiskt exemplar, kontakta:
ifffkontakt@gmail.com

Innehåll

Förord

”Kritikens dolda villkor” – Ylva Perera

”Kritiken i Instagramflödet” – Hanna Ylöstalo

”Memes som aktivism” – Helen Korpak

”Det stora drontloppet – Kritiken i en manifestlös tid” – Lasse Garoff


Läs och ladda ner För snabb för att fångas i skrift – Fyra texter om kritiken på 2010-talet här.