Kritikbyrån får Mikael Lybeck-priset!

Tidigare kritikombud Mathilda Larsson, tidigare ordförande för IFFF Ylva Perera, kritikombud Daniel Wickström, tidigare styrgruppsmedlem Tatjana Brandt, styrgruppsmedlem Hanna Ylöstalo samt IFFF:s ordförande Martina Moliis-Mellberg under Finlands svenska författareföreningens årsfest i Helsingfors den 22 april 2023.

I lördags, den 22 april, fick tidigare och nuvarande kolleger på Kritikbyrån äran att ta emot Mikael Lybeck-priset på Finlands svenska författareföreningens årsfest.

Finlands svenska författareförenings Mikael Lybeck-pris ges för förtjänstfullt arbete och verksamhet till förmån för den finlandssvenska litteraturen.

Enligt motiveringen får Kritikbyrån priset ”för det långsiktiga arbetet med att förstärka konstkritikens roll, skapa ett sammanhang och förbättra villkoren för kritiker i ett samhälle där utrymmet för både konsten och kritiken kringskärs allt mer. Med kreativt nytänkande gällande modeller och strukturer och med en engagerad samhällsnärvaro har Kritikbyrån med sin verksamhet kunnat stimulera hela det finlandssvenska kritikerfältet. Genom att lyfta konstkritiken syresätts och vitaliseras också konsten och litteraturen. Kritikbyråns verksamhet för kritiken och konsten behövs i vårt litterära ekosystem.”

Prissumman är 5 000 euro.

För Kritikbyrån har priset ett stort symboliskt värde. Det är verkligen fint att författareföreningen upplever att Kritikbyråns arbete med att vitalisera kritiken också bidragit till att vitalisera konsten och litteraturen. För kritiken och konsten ingår, som författareföreningen skriver, i ett ekosystem. Prissumman kommer att användas till ett fortsatt arbete för att skapa utrymme för konst och kritik.

Läs vad HBL och Svenska Yle skrivit om Kritikbyrån och Mikael Lybeck-priset.

Diplomet med prismotiveringen.