”Texten lever vidare i läsarens kropp och själ” – Mio Lindmans kolumn vinner tävlingen Årets kritiska text år 2022

Mio Lindman vid prisceremonin vid Jackie den 1 december 2022.

Vinnare i Kritikbyråns tävling Årets kritiska text år 2022 är Mio Lindmans kolumn om Andrea Arnolds dokumentärfilm Cow, som publicerades i Ny tid nr 5 / 2022 (på webben den 3 juni 2022) under rubriken En kos andetag

Ett hedersomnämnande tilldelas Michel Ekmans kritiska essä om Carl-Johan Malmbergs bok Lyckans gåta, som publicerades i Nya Argus nr 7–8 / 2022 under rubriken På spaning efter Marcel Prousts roman.

Domare Sirpa Kähkönens motivering: 

”Sista valet blev mellan två viktiga, filosofiska och djupt personliga essäer / recensioner som behandlade både eviga och aktuella frågor. I mitt val mellan dessa två betonade jag aktualiteten. 

Mio Lindmans text En kos andetag är välskriven, klar, skarp och emotionellt engagerande på ett sällsynt sätt och lyfter fram en av vår tids mest brännande frågor: hur vi behandlar djur och hur vi människor ser vår plats i biosfären. Lindmans språk meddelar budskapet osentimentalt men lämnar läsaren i skakat tillstånd. Texten lever vidare i läsarens kropp och själ.

Stort grattis Michel Ekman och Mio Lindman! Fotot är taget vid Jackie den 1 december 2022.

Hedersomnämnandet går till Michel Ekman vars essäer och recensioner jag under åren läst med behag och beundran. Essä-recensionen om Marcel Prousts romanserie På spaning efter den tid som flytt och om Carl-Johan Malmbergs bok Lyckans gåta berättar också om läsarens uppväxtår; om hur man med tålamod och genom mognadsprocess hittar en nyckel till Prousts fiktiva, oändligt rika värld.”

Vinnaren och hedersomnämnandet offentliggjordes under en prisceremoni på torsdagen den 1.12.2022 på Jackie Bar i Helsingfors. Vinnaren tilldelas en prissumma på 1 000 €.

Genom tävlingen hoppas vi kunna lyfta fram recensioner och andra kritiska texter som skrivs i finlandssvenska medier och värna om den analytiska kulturtexten som genre.

Här kan du läsa vad media skriver om tävlingen:

Svenska Yle/Marit Lindqvist: ”Texten lever vidare i läsarens kropp och själ” – Mio Lindmans kolumn vinner tävlingen Årets kritiska text

Hufvudstadsbladet/Jonas Forsbacka: Mio Lindman skrev Årets kritiska text: ”Det finns förbättring att göra i medierna”

Åbo Underrättelser: Filosofen Mio Lindmans kolumn är Årets kritiska text – ”lever vidare i läsarens kropp och själ”