Sök stipendier för kritik från de här fonderna

Bart Stillekens, ”Euro Painting”, 2020.

Janne Wass och Mio Lindman från tidskriften Ny tid har sammanställt en utomordentlig lista över alla de finländska fonder därifrån det går att ansöka om olika slags stipendier för att skriva kritik. Med deras lov publiceras listan här:

Allmänna stipendier

Suomen kulttuurirahasto: Projekt- & arbetsstipendier (oktober) https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto

Svenska kulturfonden: Arbetsstipendium för kulturjournalister (november), minst 1 år heltidsarbete.
https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=11

Svenska kulturfonden: Projektbidrag för yrkesverksamma kritiker (november).
https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=10

Jokes: Journaliststipendium (arbetsstipendium, resor, projekt, fortbildning, etc.) (november) OBS notera att svenska sidan har fel datum.
https://www.jokes-saatio.fi/nyt-haettavat-apurahat/

SFV: Vistelsestipendium för kulturarbetare på Lillholmen, Västanfjärd, i 2 månader (ansökning i december). Gratis vistelse, men ingen arbets- eller kostnadsersättning. https://sfv.fi/sv/tavlingar_pris_stipendier/stipendier/

Långmanska kulturfonden: Stipendier för särskilda ändamål, inklusive folkbildning (januari). https://www.langmanska.se/

Svenska kulturfonden: Praktikstipendier för journaliststuderande (januari)
https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=34

Svenska kulturfonden: Journaliststipendier för konstkritik (januari samt september):
https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=21

Patricia Seppälän Säätiö: För fotojournalistik (januari) https://patriciaseppalansaatio.fi/apurahojen-hakeminen/

SLS: För historik och dokumentation (februari)
https://www.sls.fi/sv/ansokan-om-stipendier-understod

Oskar Öflunds stiftelse: vartannat år kulturella ändamål, bl.a. understöd för litterär och journalistisk verksamhet, reportageresor och dylikt (februari) https://www.oskaroflund.fi/gruppspecifika-anvisningar

Suomen tietokirjailijat: Stipendium för 3–5 fackboksrecensioner (mars)
https://www.suomentietokirjailijat.fi/sv/stipendier/varens-stipendier/stipendium-for-fackboksrecensioner.html

Luonnonsuojelusäätiö: möjligen kunde man få för klimatjournalistik (mars)
https://luonnonsuojelunsaatio.fi/apurahat/hakuohje-ja-lomake-2022/

Delegationen för informationsspridning: Understöd till “publicering av faktaprodukter genom flera kanaler”: https://tjnk.fi/sv/stipendier

Kordelin: Arbetsstipendium inom kultur (augusti)
https://kordelin.fi/apurahat-kulttuuri

Kansan sivistysrahasto: Folkbildning (augusti)
https://www.sivistysrahasto.fi/apuraha/

Signe Tandefelt-stipendium: För att skriva en konstrecension (september): https://www.suomentaideyhdistys.fi/apurahat?lang=sv

Arbetets vänner: stöder projekt som “stärker och främjar finlandssvenska kulturinsatser och gagnar finlandssvenska strävanden.” (september)
https://understodsstiftelsen.fi/

Nygréns stiftelse: “För att främja litterär verksamhet” (fortlöpande)
https://www.foundationweb.net/nygren/

Svenska Folkskolans vänner: “Folkbildning”/Allmänna bidrag (fortlöpande)
https://sfv.fi/sv/bidrag/

Nygréns stiftelse: för litteraturkritik, framför allt barn- och ungdomslitteratur (fortlöpande)
https://www.foundationweb.net/nygren/

Nordiskt samarbete & utlandsresor

Svenska kulturfonden: Språkbad för journalister som vill jobba på finlandssvensk redaktion i 1-3 månader (januari och september).
https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=35

Svenska kulturfonden: Rese- och logibidrag inom och utanför Finland (fortlöpande):
https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=75

Suomen kulttuurirahasto: Liikkuvuusapuraha (mars, augusti 2023) för kritiker som vill jobba utomlands (kostnadsstöd, inte för arbete):
https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/liikkuvuusapuraha-maaliskuun-haku

Kulturfonden för Sverige & Finland: Aktivitetsstipendier t.ex. för reportageresor i Sverige (oktober)
https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=21

Kulturfonden för Finland och Norge: Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att förmedla och utveckla ländernas kulturliv (februari)
https://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen/fonderna/kulturfonden-finland-och-norge/

Clara Lachmans fond: Stipendier för t.ex. reportageresor eller deltagande i nordiska konferenser, etc (mars)
https://www.claralachmann.org/ansokan/

Kulturfonden Finland-Island: Aktivitetsbidrag t.ex. för reportageresor till Island (mars)
https://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen/fonderna/kulturfonden-island-och-finland/

Nordisk kulturkontakt: Mobilitetsstöd, t.ex. deltagande i mässor, seminarier, etc (augusti)
https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/mobilitetsstod/

Åland

Ålands kulturdelegation: Verksamhet som ökar kunskapen om kulturen på Åland (för ålänningar), (februari)
https://www.kultur.ax/stipendier-och-understod

Ålands kulturdelegation: Resestipendium (för ålänningar) (fortlöpande)
https://www.kultur.ax/stipendier-och-understod/resestipendium

Österbotten

Keski-Pohjanmaan säätiö (möjligen för kritik i Mellersta Österbotten), (oktober)
https://keskipohjanmaasaatio.hillagroup.fi/

Svensk-Österbottniska samfundet, “kulturell, vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet” (för österbottningar), (mars)
https://soshssansokan.kulturfonden.fi/

Aktiastiftelsen i Vasa: t.ex. kritik. (februari)
https://vasa.aktiastiftelserna.fi/sv/

Esbo

Esbo stads kulturbidrag (t.ex. för kulturkritik), (fortl. från mars till augusti)
https://www.espoo.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuriavustukset

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla (kulturkritik) (mars)
https://sparbanksstiftelsenesbogrankulla.fi/

Åbo

Albin Löfgren (för kulturverksamhet, t.ex. kritik) (september)
https://www.lofgren.fi/anvisningar/

Aktiastiftelsen för Åbo & Pargas (kulturkritik) (februari, april & september)
https://aboland.aktiastiftelserna.fi/sv/

Hangö

Aktiastiftelsen i Hangö (t.ex. för Hangö teaterträff) (april & september)
https://hango.sparbanksstiftelserna.fi/sv/

Helsingfors

Tre smeder (för kulturkritik, etc) (mars & september)
https://tresmeder.fi/

Kimitoön

Aktiastiftelsen på Kimitoön (kulturkritik, etc) (fortlöpande)
greger@nymanlkv.fi