Daniel Wickström är nytt kritikombud!

I slutet av oktober tar Kritikbyråns treåriga projekttid slut som Svenska kulturfonden finansierat. Det innebär en hel del omställningar för verksamheten.

Från och med november 2022 fram till maj 2023 har vi fått ett så kallat ”transitstöd” på 12 000 € från Kulturfonden. Under den här tiden kommer vi att ansöka om fortsatt finansiering och försöka omforma projektet så att det kan fungera mer långvarigt. Fram till maj 2023 rör vi oss alltså med betydligt mindre pengar än tidigare, vilket också innebär att verksamheten går på sparlåga. Vi kommer därför inte att kunna betala ut extra-arvoden, men medlemsträffar kommer att ordnas, och eventuellt annat program. 

Undertecknad kommer att sluta i slutet av oktober, men de goda nyheterna är att jag har en alldeles förträfflig efterträdare, nämligen Daniel Wickström som jobbar som frilanskritiker, kulturjournalist och för tillfället skriver sin gradu i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Han kommer att börjar som nytt kritikombud fr.o.m. den 1.11.2022. Daniel kommer att jobba med Kritikbyrån ca en dag i veckan (20 % i månaden).

”Det var faktiskt Kritikbyrån som gav mig den sista knuffen ut i branschen, så det är en ära men också lite spännande att nu få ta över rollen som ombud”, säger han inför uppdraget.

I styrgruppen, som fungerar som kritikombudets bollplank och förmän (-kvinnor), blir det likaså omställningar fr.o.m. november. Kritikbyråns initiativtagare och grand lady, Tatjana Brandt, kommer att sluta i styrgruppen i slutet av oktober. Istället är vi väldigt glada över att välkomna litteraturkritikern Freja Rudels med i styrgruppen. Styrgruppen består i fortsättningen alltså av Martina Moliis-MellbergFreja Rudels och Hanna Ylöstalo. 

/Mathilda Larsson