Utredning om Kritikbyrån lyfter fram att projektet behövs också i framtiden

Hösten 2021 anlitade Yles litteraturredaktör Marit Lindqvist gemensamt av Kritikbyrån och Svenska kulturfonden för att utreda hur projektet lyckats under sina tre år.

Med hjälp av enkäter som skickats ut till Kritikbyråns medlemmar och de tidningar, tidskrifter och nätpublikationer som ingår i Kritikbyrån, samt intervjuer och annat material, har Lindqvist sammanställt en rapport över vilken roll Kritikbyråns tre år spelat.

Hon ger projektet mer än godkänt och lyfter bland annat fram hur Kritikbyrån lyckats skapa en gemenskap inom det spridda kritikfältet, att utbetalningen av extra-arvoden sporrat kritiker att höja ribban och lägga mer tid på recensionerna och att kurserna och fortbildningarna Kritikbyrån ordnat vaskat fram nya kritikerförmågor. 

I rapporten framgår även bland annat följande:

  • Honoraren som finlandssvenska tidningar, tidskrifter och nätpublikationer betalar ut för recensioner rör sig mellan 60–300 €, där mediansumman är 120 €. 
  • Recensionsverksamheten prioriteras inte i de finlandssvenska mediehusen: ”Om man ser till de svar som kommit fram i såväl enkäter som i uttalanden i pressen kan vi konstatera att recensionsverksamheten och konstkritiken inte prioriteras framför annan form av kulturjournalistik, även om undantag finns — framför allt i vissa nischade kulturtidskrifter och nätpublikationer.”
  • Tidningarna, tidskrifternas och nätpublikationernas ekonomiska situation gör det svårt att höja arvodena för recensioner. Långsiktiga ekonomiska satsningar efterlyses. 
  • Avslutningsvis skriver Lindqvist: ”Sammanfattningsvis kan man konstatera att IFFF uppnått alla mål man hade när man sjösatte det treåriga projektet Kritikbyrån — förutom att lyckas förmå redaktioner och institutioner att satsa pengar och spaltutrymme på den finlandssvenska kulturkritiken.”
Läs hela rapporten här: