Pensionerad frilansare – hur då?

”Frilansare är lite problematiska. Enligt vår synpunkt är man arbetstagare eller företagare. Inte frilansare.”

Så skriver signaturen Laura i chatten på webbplatsen arbetspension.fi när jag frågar henne hur en frilansare kan spara in pension. Om själva Pensionsskyddscentralen, som ansvarar för webbplatsen, har ett sådant synsätt är det inte underligt att pensionen kan ställa till med problem för frilansare.

Här under följer en kort utredning av vilka pensionsformer det finns och vad som kan vara aktuellt för frilansare. OBS! Dubbelkolla alltid med till exempel Folkpensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen för mer information.

Olika system

Beroende på om man är en arbetstagare eller egenföretagare (och inom vilken sektor), följer man olika typer av pensionslagar som finns inskrivna i den finska lagstiftningen. Att man är försäkrad via pensionslagarna innebär alltså att man tjänar in arbetspension.

För en arbetstagare med fast lön sparas pensionen i princip in per automatik. Arbetsgivaren är skyldig att ordna en arbetspensionsförsäkring (ArPL), vilket sker genom olika arbetspensionsbolag, pensionskassor eller -stiftelser både inom den privata (t.ex. Ilmarinen, Elo, Varma o.s.v.) och den offentliga (Keva) sektorn. Vid varje lön betalas alltså en summa automatiskt in till pensionsanstalten man är inskriven i.

Läs mer om ArPL här.

En egenföretagare har däremot ett större ansvar och ansvarar själv för pensionsförsäkringen (FöPL). Försäkringen är obligatorisk om man uppfyller de här kraven som listas på Pensionsskyddscentralens sida:

  • företagaren är 18–69 år gammal (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958-61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år)
  • företagsverksamheten har fortgått i fyra månader
  • arbetsinkomsten uppskattas till minst 8 063,57 euro om året (2021)

Pensionen tjänas in utgående från den årliga arbetsinkomsten och växer i regel med 1,5 % per år.

Läs mer om FöPL här.

För en frilansare som inte har ett eget företag och har flera olika arbetsgivare är situationen en annan. Då är det företagen man jobbar för som borde betala pensionen, men vid korta uppdrag gör de nödvändigtvis inte alltid det. Därför är det på frilansarens eget ansvar att kolla upp att de olika uppdragsgivarna betalar pensionsavgifterna.

När pensionen ska tas ut är det det pensionsbolag man haft vid den senaste anställningen som betalar ut pensionen.

Du kan kolla din arbetspension till exempel här: https://www.tyoelake.fi/sv/vad-ar-arbetspensionen/

Kort ordlista:

ArPL – lagen om pension för arbetstagare

FöPL – lagen om pension för företagare

LFöPL – lagen om pension för lantbruksföretagare

OffPL – pensionslagen för den offentliga sektorn

Konstnärer och andra stipendiater hör till Lantbrukarnas pensionsanstalt

Att frilansare och aktörer inom kulturbranschen faller mellan stolarna i pensionssystemet illustreras också av att stipendiater inom konst och forskning hör till Lantbrukföretagarnas pensionsanstalt LPA. Har du fått ett minst fyra månaders arbetsstipendium inom konst- eller forskning behöver du alltså själv ansöka om en pensionsförsäkring via LPA.

Jobbar du med annat vid sidan av arbetsstipendiet, oberoende av om du jobbar som egenföretagare eller arbetstagare, behöver du ändå ansöka om pensionsförsäkring via LPA.

Det kan verka jobbigt att ansöka om en pensionsförsäkring, men det har flera fördelar. Du sparar in pensionsskydd (d.v.s. att du har rätt att lyfta ålderspension, arbetspensionsrehabilitering och invalidpension), och du har också rätt till sjukdagpenning, grupplivförsäkring, blir del av en arbetsskadeförsäkring och kan teckna en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden.

Pensionsspara

Som frilansare kan ett sätt att garantera en dräglig pension vara att på egen hand försöka pensionsspara (men det kan vara svårt att lägga undan pengar med redan små löner). Meningen är då att de insparade pengarna fungerar som ett tillägg till den lagstadgade pensionen.

Ett alternativ är att ta en frivillig pensionsförsäkring till exempel via en bank eller ett livförsäkringsbolag – men på grund av ändringar i skattesystemet har det förekommit en del diskussion om hur lönsamma de här sparformerna egentligen är. Ett lättare sätt kan därför vara att helt enkelt spara pengarna på ett sparkonto – bankerna erbjuder flera olika alternativ för det här.

Hjälp! Jag ska pensioneras men har inte sparat ihop någon pension

Det här är en otrevlig fallgrop frilansare kan hamna i om uppdragsgivarna inte betalat in pension.

Fpa:s garantipension och folkpension

Det säkraste sättet är då att vända sig till Fpa. Via Fpa går det att ansöka om en så kallad garantipension och/eller folkpension.

Det finns olika former av folkpension, men ålderspension är det som gäller om din övriga pension ligger under inkomstgränsen (se tabell här) och du inte är sjukpensionerad.

Garantipensionen som betalas ut av Fpa fungerar som ett tillägg till den lagstadgade pensionen eller folkpensionen: ”Garantipensionen garanterar en minimipension (837,59 euro/månad) för en person som är bosatt i Finland, om personens alla pensioner före skatt totalt uppgår till högst 830,83 euro/månad.”

Läs mer om garantipension och folkpension här.

Taikes konstnärspension

Som kritiker går det även att ansöka om konstnärspension via Taike, det vill säga Centret för konstfrämjande. Konstnärspensioner har flera gånger beviljats till kritiker (läs till exempel intervjun med konstkritikern Leena Kuumola här), motiveringen för att beviljas pensionen lyder: ”Konstnärspension beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär”.

Läs mer om konstnärspensionen här.

Skicka in pensionsansökan

När du är på väg att pensionera dig behöver en pensionsansökan skickas in (gärna ca två månader innan du tänkt gå i pension). Ansökan kan skickas in till exempel via arbtespension.fi tjänsten.

Nätsidor att läsa mer om pension:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s