Så här ser Kritikbyrån ut – statistik över kritiken och kritikerna i Svenskfinland

Snart har Kritikbyrån varit igång i ett halvt år och det är på sin plats att titta närmare på ansökningsstatistiken vi fick in i samband med ansökan i november 2019. Allt som allt sökte 128 stycken med i Kritikbyrån*. Så här ser det kritiska fältet ut i Svenskfinland utgående från ansökningarna vi fick in:

Geografisk fördelning

Geografiskt finns de flesta finlandssvenska kritikerna kring kustområdena, och majoriteten av dem i Nyland. Dessutom fick vi in ansökningar från fem andra länder. Av de utomlands bosatta kritikerna fanns de flesta i Sverige.

Konstintresse

På frågan om vilken eller vilka konstformer de ansökande kommer att koncentrera sig på under 2020 såg svaren ut så här:

Kritikerna var överlägset mest intresserade av att skriva om litteratur. Näst flest uppgav musik som den konstform de kommer att koncentrera sig på år 2020 och på tredje plats kom teater, snabbt åtföljd av konst.

De sökande kunde välja flera alternativ och i snitt valdes 1,9 konstarter. De som valde bara ett alternativ valde oftast litteratur (34 svar). Musik kom på andra plats som enda valda konstform (12 svar). Den vanligaste kombinationen av två konstarter var teater och litteratur (9 svar) och litteratur och konst (8 svar).

Publikationer

Tabellen nedan illustrerar de tio tidningar eller tidskrifter som de sökande oftast angett att de brukar skriva för eller skulle vilja skriva för.

HBL = Hufvudstadsbladet, VBL = Vasabladet, ÖT = Österbottens Tidning, FT = Finsk tidskrift, ÅU = Åbo Underrättelser, VN = Västra Nyland

Också i den här frågan kunde de sökande uppge flera tidningar/tidskrifter. Förutom tidningarna och tidskrifterna i tabellen nämndes bland annat också Östnyland, Kontur, Nya Åland, Kyrkpressen och Affärsmagasinet Forum.

Antal kritiska texter

Den lodräta axeln visar antalet uppskattade texter. Den horisontella axeln visar antalet svar.

I medeltal uppskattade kritikerna att de kommer att skriva 17,5 texter år 2020.

De flesta uppskattade att de kommer att skriva mellan 5–10 texter under år 2020.

Uppskattad årlig inkomst

Största delen av de sökande uppskattade att de kommer att förtjäna omkring 100–1 000 € år 2020 på att skriva kritik. I snitt uppskattade kritikerna att de kommer att tjäna 2 373 € år 2020 på att skriva kritik. De sökandes svar visar på att det kritiska skrivandet för största delen är en bisyssla. Endast en liten del kan helt och hållet försörja sig på att skriva kritik.

Vi hoppas kunna uppmuntra fler till att våga satsa på kritiken genom Kritikbyråns dubbleringssystem som rullat igång. I slutet av året följer vi upp statistiken och ser hur år 2020 kom att se ut för kritiken och kritikerna i Svenskfinland.

* Två ansökningar är borträknade (från början 130 ansökningar) på grund av endera otillräckliga uppgifter eller försenad inlämning av ansökan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s