Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF), är en förening för alla frilansande konst- och litteraturkritiker som skriver på svenska och är verksamma i Finland. Kritikbyrån är finansierad av
Svenska kulturfonden och drivs av IFFF.

Mer om oss